Gode intervjuere unngår de vanligste fallgruvene

For å minske risikoen og øke kvaliteten, må man kjenne til de vanligste intervjufeilene.

1 – Intervjuere har ulik oppfatning av kandidaten
Flere intervjuere kan ha ulik oppfatning av samme kandidat. Dette setter krav til struktur i intervjuet.

2 – Intervjuere baserer seg på ulik informasjon i sin vurdering
Intervjuere kan feste seg ved forskjellige forhold i intervjuet, og tolkingen kan bli subjektiv.

3 – Intervjuere vurderer samme informasjon ulikt
Kandidatens atferd kan oppfattes ulikt – og flere vurderingsmetoder enn intervjuet bør tilføres.

4 – Beslutninger baseres for mye på intuisjon og magefølelse
Bedømmingen kan påvirkes mer av intervjueren, enn hvilke kandidatens kompetanser.

5 – Førsteinntrykk og bekreftelsesfeilen
Innen kort tid kan intervjueren ha for klare meninger om en kandidat, noe som søkes bekreftet i resten av intervjuet.

6 – Overvurdering av negativ informasjon
Mange er mer opptatt av avvikene enn det normale, og tillegger det negative for stor vekt.

7 – Kontrasteffekten
Når kandidater skal rangeres, bør man ikke vurdere dem mot hverandre, men mot kravspesifikasjonen.

8 – Likhetseffekten
Mange ansetter helst folk som de liker og som ligner seg selv, noe som påvirker objektiviteten i vurderingene.

9 – Intervjuerne påvirker kandidatens atferd
Folk påvirkes av hverandre – også i intervjusammenhenger. Subjektive selvforsterkinger kan oppstå.

10 – Den fundamentale attribusjonsfeil
Overvurdering av tilfeldige resultater kan føre til at den beste selgeren blir en dårlig salgssjef.

11 – Glorieeffekten
Noen lar seg blende av kjendiser. Det er ikke sikkert at tidligere fotballproffer er best egnet for jobben.

12 – Stereotypier, diskriminering og selvoppfyllende profetier
Unngå gruppegeneraliseringer. Norske navn og høye menn er neppe bedre ledere enn andre.

Denne informasjonen har utgangspunkt i den anbefalelsesverdige boken ‘Rett person på rett plass’, skrevet av psykolog Espen Skorstad og er formulert av Frank Amundlien som er sivilingeniør og som i 2017 er en av ti i Norge som er personlig sertifisert av DNV-GL innen rekrutteringsprosessen og arbeidspsykologisk profilering.