Mangfold, omdømme og tilgjengelighet

SelectionPartner er et lederrekrutteringsselskap med et positivt menneskesyn. Vi opptrer langsiktig, samfunnsetisk og i tråd med definerte verdier og miljø-/kvalitetskrav.

Våre mål er å:

  • Bidra til treffsikre ansettelser.
  • Være positive omdømmeforsterkere.

Mangfold
Rett personvalg henger sammen med et godt kandidatutvalg.

Vi bidrar til kandidatmangfold, der kompetanse vurderes objektivt og fordomsfritt.

 Stilistisk_msk_gruppe_32777-20160218
Omdømme
Et viktig mål er å forsterke ønsket omdømme. Oppdragsgivere og kandidater står sentralt i dette.

Basert på løpende evalueringer, arbeider vi med kontinuerlige forbedringer. Hensikten er å kommunisere profesjonelt, etisk etterrettelig og kompetansebasert med alle involverte parter. Alle som søker elektronisk via våre stillingsannonser er sikret minst to tilbakemeldinger fra oss.

Tilgjengelighet
Evalueringer viser at oppfølging står sentralt for kundene. Vi er kjent for å være optimalt tilgjengelige, noe kundene bekrefter – med 95 % fornøydhet.

Kvalitet er en viktig fellesnevner for våre verdier. Rådgiverne i SelectionPartner kan dokumentere den beste rekrutteringskompetansen i regionen.

SelectionPartner bidrar også med samfunnsansvar.