Nye muligheter og bedre treffsikkerhet

Vi har lenge benyttet tradisjonelle videointervjuer. Enten for å kartlegge mange kandidater, eller for å fokusere miljø og bærekraft. I den pågående pandemien, benyttes videointervjuer mer flittig enn noen gang.

I tillegg har vi implementert en helt ny og effektiv intervjutype. Den nye varianten benyttes tidlig i prosessen, og gir flere kandidater mulighet til å bli intervjuet. Dette beskrives nærmere under.

Betydelige fordeler

De nyutviklede videointervjuene handler ikke om å erstatte det tradisjonelle intervjuet, men om å gi økt antall kandidater mulighet til å vise seg fram. Kort forklart, så spiller rekruttereren inn strukturerte spørsmål via video. Spørsmålene er skreddersydde og besvares av aktuelle søkere, som sender sine video-svar tilbake.

Slik oppnås et bredere og bedre beslutningsgrunnlag med tanke på hvem man ønsker å gå videre med.En annen fordel er at alle får samme spørsmål og like muligheter til å presentere seg. Det bidrar til at de søkerne som kanskje ikke er flinkest til å skrive CV får en mer rettferdig sjanse. I tillegg oppfatter kandidatene sin nye arbeidsgiver mer positivt.

Den tilpassede digitaliseringen tilfører rekrutteringsprosessen nye muligheter som gjør det enklere og sikrere å plukke ut de beste kandidatene til et tradisjonelt intervju. Metoden er brukervennlig, treffsikker og nesten uunnværlig i den pågående pandemien.

God rekrutteringskompetanse kreves

Den latente faren er at man kan bli påvirket av ytre faktorer, som utseende og sjarm. Dette unngås via inngående intervjukompetanse.

Brukt på en bevisst og profesjonell måte vil den nye intervjuteknikken øke treffsikkerheten og gi klart flere fordeler enn ulemper, sier Frank Amundlien (over) i SelectionPartner.

 

Ta gjerne kontakt, om du vil vite hvordan din virksomhet kan dra nytte av moderne videointervjuer.

Grafikk: SelectionPartner og Webcruiter