Vil du lede salg av tjenester og prosjekter til attraktive bedrifter?

Du får også bidra innen forretningsutvikling, lede salgsteamet og bli sentral i vår nasjonale ledelse

Klikk over for mer om den attraktive stillingen

Kontakt gjerne SelectionPartner for en hyggelig og fortrolig prat