Tilgangen på nye jobber øker kraftig, både i Norge og på Sørlandet

Det er stadig flere stillinger å velge mellom. Økningen er formidabel både regionalt og nasjonalt. Men for dem som ønsker nye lederutfordringer på Sørlandet, så er det ikke like lyst.  

– De nasjonale økningene er positive. Arbeidsmarkedet er en god indikator på farten i samfunnet og trendene er veldig tydelige, sier Frank Amundlien i SelectionPartner.

Frank Amundlien. Foto: Webcruiter.

SelectionPartner måler antall stillinger via FINN Jobb. Det er et viktig bidrag til andre målinger eller estimater som enten handler om arbeidsledighet eller prognoser.

– Les også: Bør overkvalifiserte kandidater ansettes?

På Sørlandet svinger tallene noe. Det er en gledelig økning totalt sett, men for ledere som ønsker nye utfordringer i Agder har det vært en liten tilbakegang det siste året.

I Norge er det vekst også i antall lederstillinger, men ikke i Agder.

– Det er uklart hvorfor Sørlandet avviker negativt fra resten av landet når det gjelder lederstillinger. Samtidig, så har vi en solid markedsandel – noe som gjør det vel verd å ta en kikk på aktuelle stillinger, avslutter Amundlien.

– Nytt om ledelse: Lytt til podcast med Frank Amundlien og Kjetil Rekdal.