Noen arbeidsgivere vurderer overkvalifiserte kandidater negativt.

Har de grunnlag for det – og hvordan før arbeidssøkere tenke? 

– Slike holdninger er typiske i rekrutterings-Norge. Som arbeidsgiver skal du rope et høyt hurra når du får inn overkvalifiserte kandidater, skriver hodejegeren Erik Falk Hansen på LinkedIn.

Mye synsing og lite forskning
Verdien av relevant kompetanse er temmelig åpenbar. Dessverre er det lite forskning på effektene av å ansette overkvalifiserte kandidater.

– Etter det jeg vet, er det ingen klare bevis for at ‘for høy’ kompetanse fører til svakere jobb-prestasjoner.

Men det kan bli utfordrende for den enkelte å ta en steg eller to tilbake, rent karrieremessig, sier sivilingeniøren Frank Amundlien som er partner i SelectionPartner.

Råd til arbeidsgivere og kandidater
Kort oppsummert, så kan flere arbeidsgivere være mer åpne for kandidater som er mer enn godt nok kvalifisert.

Kandidater i den samme kategorien bør tenke seg godt om. Er det best å ta et steg tilbake – eller ha litt ekstra is i magen, med eventuell fare for å få et hull i sin CV?