Dette vektlegger toppledere mer enn lønn.

For toppledere er utfordringer og omdømme viktigere enn lønn, mens Sørlendinger er mest opptatt av jobbfleksibilitet.

Kvinner trigges av arbeidsmiljøet, og vil oftere bytte jobb for å få ny leder – som jo oftest er en mann.

Toppledere
Toppledere skiller seg tydelig fra andre ved at nye utfordringer er klart viktigst for dem (hele 21,7%). I tillegg er de omtrent 50% mer opptatte av virksomhetens omdømme. Toppledere setter for øvrig lønn lavest av alle grupper.

Trender de siste år
Mulighetene for fleksibilitet og karriereutvikling har avtatt de siste årene, mens ønskene om mer ansvar har økt.

Behovet for jobbtrygghet har økt frem jevnt, men avtatt i år – kanskje på grunn av økt optimisme blant arbeidsgiverne.

Les også: Derfor bør arbeidsgivere rekruttere nå.

Sørlendinger liker fleksibilitet
Sammenliknet med resten av landet, er Sørlendingene mye mer opptatt av jobbfleksibilitet og et godt arbeidsmiljø.

Jobbtrygghet er også viktigere på Sørlandet, der den nasjonale trenden er motsatt. Det er, relativt sett mindre viktigere for Sørlendingene enn nye utfordringer, karrieremuligheter og lønn.

Kvinner vil ha ny leder
For kvinner er arbeidsmiljøet det aller viktigste, mens deres mannlige kolleger setter mye mer pris på  nye utfordringer.

Kvinnene er ellers mer opptatt av kompetanseutvikling og fleksibilitet på jobben, mens damene mener at mer ansvar og bedriftens omdømme er mindre viktig i forhold til ny jobb.

Det er også flere kvinner som vil bytte jobb for å få ny leder – som jo, statistisk sett, oftest er en mann.

Jobbskiftebarometeret er gjennomført av SelectionPartner, der 587 personer har svart.