Tilgangen på lederstillinger stagnerer i Norge, men øker i Agder

På Sørlandet er veksten i 2019 på 4%, mens økningen ellers har stoppet opp.

Årlig økning på 7-8% på landsbasis er endret til null-vekst så langt i 2019, sier Frank Amundlien som er sivilingeniør og partner i lederrekrutteringsselskapet SelectionPartner.

Foto: Frank Amundlien. Banner: unsplash.com

Det er ofte bare 20 lederstillinger å velge mellom på Sørlandet, og markedet er snevert, med bare 3-4 lederstillinger blant 100 andre. – Derfor bør relative svingninger ses på med varsomhet, sier Amundlien.

Samtidig har det vært noen meget gode perioder i Agder i år, med over 30 annonserte lederstillinger.

Nedgang i det totale stillingsmarkedet

FINN Jobb tom 25.11.2019.

Figuren over viser at veksten i det totale stillingsmarkedet har falt de siste årene.

– Dette er dessverre en mye viktigere indikator for arbeidsmarkedet enn den leder-nisjen som vi arbeider med, fortsetter Amundlien.

Utviklingen er også noe uventet, sett i lys av et stabilt marked preget av fallende ledighet.

– Det er også verdt å nevnte at den aller siste utviklingen er positiv for alle stillinger, noe som stemmer med at arbeidsgivere ganske nylig spådde nylig om sterkere arbeidsmarked enn på åtte år, sier han.

Les også: SelectionPartner bidro i ansettelse av nye toppledere i Aquarama og Effera