Positiv omdømmebygging er utfordrende, og spesielt krevende når bare en i hver prosess får jobben.

Vi har lenge visst at omdømme er svært viktig for seriøse arbeidsgivere.

Figur over: Fordeling av hovedelementer fra kunde-evalueringer.

Fornøyde kunder, men hva mener kandidatene?

95% av kundene sier at de vil arbeide med oss igjen. Samtidig var vi veldig spente på kandidatenes meninger, og hvordan deres syn påvirkes av rekrutteringsprosessen.

Derfor startet vi med målinger av hva kandidatene synes – og hvordan de opplever sin potensielt nye arbeidsgiver.

Foto over: Frank Amundlien (Foto: Røysland/ECONA).

Overraskende positive kandidater

– Vi opplever at de som får lederjobben er fornøyde med rekrutteringsprosessen, men hva med alle de andre, spør Frank Amundlien i SelectionPartner.

Resultatene viser at de aller fleste får et klart bedre inntrykk av sin nye arbeidsgiver via våre rekrutteringsprosesser, også de som ikke nådde så langt.

Figur over: Kandidaters positivitet mot potensiell arbeidsgiver (%).

Hele 83% ser mer positivt på sin eventuelle arbeidsgiver. Svarene er anonyme og antas derfor å være ærlige.

– Den betydelige total-positiviteten er bra, men det er viktigere at så mange som 76% av de som ikke ble ansatt ble mer positive, sier Amundlien.

Mulige årsaker

Positiviteten kan henge sammen med gode og oppdaterte beskrivelser av stillingene. I tillegg gjør vi mye for å holde kandidatene oppdaterte underveis.

Alle som søker stillinger via vår lederbase får minst tre tilbakemeldinger underveis, med mulighet til begrunnelse og evaluering.

Gode og riktige inntrykk

Det er viktig at kandidatene får relevant inntrykk av stillingen de har søkt. Om man ikke når helt fram ved første forsøk, så ser vi ofte at samme kandidat lykkes ved neste korsvei.

Det er bra at omdømme er viktig for våre oppdragsgivere – og at kandidatene gir positive bekreftelser via rekrutteringsprosessene i SelectionPartner.