Noen opplever at tester er verdiløse, mens andre peker på økt trygghet

Trygghet for kandidater og arbeidsgiver
Enten de får jobben eller ikke, føler kandidatene seg forstått etter en grundig gjennomgang. Det gir også en trygghet for at vi finner egnede kandidater til de aktuelle jobbene, sier Linda Kittelsen i Kristiansand Eiendom til Fædrelandsvennen.

Dette mener SelectionPartner

Frank Amundlien som er partner i SelectionPartner, uttalte følgende i den omtalte saken – hvorav noe er gjengitt i Fædrelandsvennen sin papirutgave.

Kvalitet og kompetanse er avgjørende
Det er viktig at kandidater testes hvis testene er kvalitetssikret via det eneste nøytrale organet i Norge (DNV-GL). I tillegg bør den som rekrutterer ha dokumentert kompetanse.

Les også: Bare 26 rekrutterere i Norge med testbrukersertifikat.

– Årsaken til økt treffsikkerhet henger sammen med egnet og kompetansebasert testbruk. Det bidrar til å forutse kandidatenes atferd med økt sikkerhet, noe som fører til sikrere og mer rettferdige ansettelser, sier Amundlien.

Relevant til alle stillinger
I prinsippet er tilpasset testbruk relevant til alle stillinger – også fordi den som ansettes bør velge en stilling som passer for vedkommende.

– Det er likevel viktigst med tester til lederstillinger, der lederens atferd kan være avgjørende for virksomhetens vekst eller fall, uttaler Amundlien.

Ser inn i krystallkula
Sjansen for å finne egnede personer øker altså via riktig bruk av tester. Grunnen er at man kan mer enn doble sannsynligheten for å forutse atferd, noe som er viktig for å ansette rette personer.

Samtidig bør ingen ha overdreven tro på tester. Mange tester er udokumenterte (og like vill- som veiledende). I tillegg kan få rekrutterere dokumentere tilstrekkelig testbrukerkompetanse.

– Selv med optimal bruk av tester er det aldri helt sikkert at ansettelsene blir vellykkede, men sjansen øker betraktelig, fortsetter Amundlien.

Andre tester er bedre
Det finnes andre tester som øker treffsikkerheten mer enn de såkalte personlighetstestene, nemlig evnetester. Disse er relevante fordi ledere med gode evner er flinkere til å håndtere parallelle oppgaver under tidspress – noe som er viktig for å lykkes i krevende stillinger.

Dette understøttes bl.a. av forskning, for eksempel via mye omtalte Schmidt & Hunter.

Nytteverdi og kostnad
Noen tenker nok at det er dyrt å gjennomføre personlighetstester. På spørsmål om arbeidsgiver får igjen for det, sier Amundlien at det koster litt, men at feilansettelser er mye dyrere.

Eksempel:
I en bedrift med 50 ansatte og normal vekst/gjennomtrekk, vil bedriftens fortjeneste kunne økes med ca. 4 millioner årlig ved å gå fra ustrukturert rekruttering til kompetansebaserte metoder, viser anerkjente modeller.

– Det å ansette ledere er viktige millioninvesteringer, og av avgjørende betydning for virksomhetene. Slike investeringer bør man ikke ta for lett på, avslutter Amundlien.