Trivsel, sikkerhet og vekst via løpende fokus på HMS

Bli med på et spennende innblikk i mulighetene knyttet til den attraktive stillingen som HMS-sjef.

BENTELER har de store bilmerkene som kunder. Dermed settes tydelige krav til helse, miljø og sikkerhet.

«Denne lederstillingen byr på gode mulighet til å prege viktige områder sammen med et engasjert lederteam», sier Per Dale som leder virksomheten i Norge.

Over: Per Dale, BENTELER

Posisjonen som HMS-sjef byr på ansvar for varierte og sentrale områder, kombinert med gode utviklingsmuligheter personlig og profesjonelt.

Varierte utfordringer og ledelsesansvar
En av de mest tiltalende aspektene ved stillingen er de varierte oppgavene. “Vi gir våre ansatte varierte oppgaver, både faglig og ledelsesmessig,” sier Per Dale.

Den nye lederen får ansvar for å implementere HMS-mål og -strategier, samt være en sentral aktør i vårt forebyggende HMS-arbeid på Raufoss.

Fokus på forbedringer
BENTELER setter trivsel og kontinuerlig forbedring i sentrum av sin organisasjonskultur. “Vi tror på å skape varige forbedringer,” sier Dale.

HMS-sjefen vil være den som leder an, tar initiativ til forbedringer og er en kraft for positiv endring.

Internasjonalt og ambisiøst miljø
Med en industrielt rettet internasjonal virksomhet er stillingen som HMS-sjef hos BENTELER ikke bare begrenset til lokale utfordringer.

“Du får muligheten til å jobbe i et internasjonalt miljø i en høyteknologisk bransje,” legger han til og understreker at det gir en gode muligheter til å påvirke og forme bedriftends videre vei framover.

Topplederens syn på HMS
Vi har klare visjoner når det gjelder HMS. “Jeg er vant med å sette HMS øverst på agendaen,” forklarer Per.

Han sier også at HMS-sjefen rapportere direkte til ham. Den nye lederen blir en nøkkelspiller i det viktige HMS-arbeider.

Dette er altså mer enn en en jobb; det er en sentral posisjon med store påvirkningsmuligheter.

Muligheter for utvikling
En annen attraktiv dimensjon med stillingen er fokus på personlig og faglig utvikling. “Vi tilbyr gode muligheter for vekst,” sier Dale.

Dette er også en plattform for å utvikle seg selv innenfor sitt fagområde og ta ledende roller i fremtidige prosjekter i det internasjonale konsernet.

Over: Om BENTELER

Moderne og fleksibelt arbeidsmiljø
BENTELER vektlegger også moderne og fleksible arbeidsforhold. “Vi tilbyr et arbeidsmiljø der ansatte trives,” påpeker topplederen.

Varierte utfordringer, et sterkt fagmiljø og trygge rammer er nøkkelen til det utfordrende og utviklingsorienterte arbeidsmiljøet i BENTELER.

Vi byr på en fin kombinasjon av ansvar, vekstmuligheter og trivsel.

“Dermed ser jeg på dette som en positiv invitasjon til å bli en del av noe større – i et bærekraftig selskap der vi forplikter oss til å være i forkant av HMS-utviklingen”, avslutter den engasjerte topplederen med.

Kontakt gjerne SelectionPartner for en hyggelig og fortrolig prat om de attraktive mulighetene i denne stillingen – eller se mer om Per Dale via LinkedIn