Ledere vektlegger økonomi mer enn sykefravær og gjennomtrekk.

De rykende ferske resultatene viser at ledere er mer opptatt av sunn økonomi og positive medieomtaler, enn sykefravær og gjennomtrekk. 

SelectionPartner har nylig spurt 478 personer om hva som skal til for å bytte jobb.

– Ledere vektlegger omdømmeforhold noe mer enn de som ikke er ledere, men det er temmelig overraskende og paradoksalt at ledere i mindre grad er opptatte av sykefravær og gjennomtrekk.

– Elementene henger jo direkte sammen med sunn økonomi, fortsetter Frank Amundlien som er sivilingeniør og partner i lederrekrutteringsfirmaet.

Foto: Webcruiter.

De som ikke er ledere, har hensynet til lite gjennomtrekk på en klar andre plass, mens lederne har det samme punktet på fjerdeplass. Tilsvarende forskjell ses når det gjelder sykefravær.

Uansett om man er leder, eller ei, så er hensynet til sunn økonomi det viktigste omdømme-elementet når folk ser etter ny jobb.

– Lederne vektlegger miljø og bærekraft høyere enn de som ikke er ledere. Det siste er mindre viktig for de yngre arbeidstakerne, noe som er skuffende og paradoksalt da den aller yngste generasjonen tar et tydelig standpunkt og streiker for et bedre miljø akkurat i dag, avslutter Amundlien med.

Les også: Derfor bytter vi jobb.

Publisert 22.03.2019