Virker tester – eller bør man bare være skeptisk?

NIKR_testbruk

Næringslivsmagasinet SPENN omtaler bruk av tester.

Artikkelen peker på grunner til å være skeptisk, men også på at kvalitet og kompetanse kan føre til bedre ansettelser.

Treffsikkerhet eller bekreftelse
Flere mener at man bør være skeptiske til bruk av test, og at nytteverdien handler om testkvalitet og kompetanse.

Noen bruker tester for å bekrefte det som er kommunisert, mens CUT-E peker på at verktøyene kan bedre treffsikkerheten og hindre diskriminering.

Velg test med dokumentert effekt
SelectionPartner mener man bør være skeptisk til testbruk. Få tester er godkjente av DNV GL, mens mange andre er udokumenterte og potensielt villedende.

SPENN_FA

Kompetansemessig gråsone
Arbeidsgivere handler hodejegertjenester for mer enn en halv milliard kroner årlig. Bare 13 personer har godkjenning fra DNV GL innen rekruttering og testbruk. Det er urovekkende få, sett i forhold til antall rekrutterere i Norge.

Se også: Disse er sertifiserte testbrukere.

Ingen krav
Det settes ingen krav til hodejegeres kompetanse. Feilansettelse er fatale og det er et stort paradoks at hodejegerbransjen er i en kompetansemessig gråsone.

DNV GL er alene om objektive godkjenningsordninger, og deres sertifikater er gode indikatorer på kompetanse.

Oppsummert
Arbeidsgivere og kandidater bør være skeptiske til udokumenterte tester og hodejegere uten tilstrekkelig testkompetanse.

Samtidig vil gode tester føre til økt treffsikkerhet – hvis de brukes på rett måte.

PS_Testbruk  PS_Rekruttering