Endringstakten øker – og krevende mål skal ofte nås på kortere tid.

Ved plutselige eller midlertidige ledelsesbehov er Management for Hire (MfH) raskt, ideelt og fleksibelt.

MfH innebærer å leie inn en erfaren og kvalifisert leder for å nå definerte mål raskt.

Det kan typisk handle om:

  • Spisskompetanse.
  • Prosjektledelse.
  • Dekke ubeleilige vakanser eller langvarig fravær.

SelectionPartner har lang erfaring med MfH-oppdrag, stort nettverk og omfattende MfH-base. Via profesjonelle prosesser kan vi hurtig presentere interimledere som løser oppdragsgiveres utfordringer.

Arbeidsgiver? Klikk under for kontaktinformasjon

Frank_kompetanse

Kandidat? Meld din interesse for oppdrag som interimleder.