Endringstakten øker – og krevende mål skal nås raskere

Når endringer preger virksomheten eller markedet, så trengs god fleksibilitet og lav risiko. Da er dette konseptet optimalt.

MfH innebærer å leie inn en egnet interimleder for å nå definerte mål innen visse tidsrammer:

Lang erfaring med interimledelse

Stort nettverk, profesjonalitet og omfattende lederbase gir hurtig tilgang på relevante interimledere som løser virksomhetens utfordringer.

Kort om prosessen for våre oppdragsgivere:

  1. Forstå målet med og rammene rundt interimoppdraget
  2. Kontakte aktuelle interimledere og søke i velfylt lederbase
  3. Effektiv utvelgelse av egnet kandidat

Kontakt oss gjerne for en hyggelig og fortrolig prat.