Endringstakt og usikkerhet øker – og krevende mål skal nås raskere og oftere.

Når usikkerhet preger markedet, så fokuseres gode muligheter med lavere risiko. Da er dette konseptet optimalt.

Ved plutselige eller midlertidige ledelsesbehov er interimledelse eller Management for Hire (MfH) effektivt, sikkert og fleksibelt.

MfH innebærer å leie inn en erfaren og kvalifisert leder for å nå definerte mål innen visse tidsrammer:

SelectionPartner har lang erfaring med dette. Stort nettverk, profesjonalitet og omfattende kandidatbase omsettes gir hurtig tilgang på interimledere som løser virksomhetens utfordringer.