Bærekraftig rekruttering av ledere i offentlig sektor

Hodejegere med kompetanse på nasjonalt toppnivå sørger for treffsikre ansettelser.

 

– I nært samarbeid med oppdragsgiver kartlegges den aktuelle stillingen. Deretter tiltrekkes relevante kandidater, før en profesjonell og kompetansebasert utvelgelse står for tur, sier Stefan Jensen som er daglig leder i SelectionPartner.

Over: Administrerende direktør og tidligere ordfører Harald Furre (t.v.) og Stefan Jensen.

– Offentlige aktører er opptatte av bærekraft. Det er vi også – og vi er stolte av det, sier Jensen.

Sammen med Frank Amundlien var Jensen først i landet som sertifisert rekrutterer via DNV-GL.

Over: Amundlien er blant bare fire i Norge med sertifikater fra DNV-GL innen rekruttering og arbeidspsykologisk profilering.

Se også: Ny toppleder er ansatt i storkommunen.

Kompetanse øker treffsikkerheten

– Rekrutteringskompetanse og treffsikkerhet henger sammen, sier Amundlien (51) som siden 1998 har rekruttert hundrevis av ledere.

Hver rekruttering er en viktig investering for arbeidsgiverne. Spesielt stort er ansvaret når det gjelder ledere i offentlige virksomheter. Vi er alle med på å finansiering av skole, samferdsel, helsetjenester og lignende, der alle i Norge ønsker gode leveranser av tjenester.

– Jeg opplever at offentlige arbeidsgivere er genuint opptatte av å samarbeide om strukturerte rekrutteringsprosesser som ender opp med optimale ansettelser, sier Amundlien.

Se også: Slik kan arbeidsgivere senke risikoen i usikre tider.

Mange lar være å søke

I 2017 spurte vi 250 ledere om hvordan offentlighetsloven påvirker deres vilje til å søke lederstillinger.

– Det er urovekkende at nesten halvparten lot være å søke, sier Amundlien og Jensen. Mange trekker fram frykt for å få sitt kandidatur nevnt i aviser og sosiale medier.

Årsakene til vegringen er nok sammensatte, men forholdet tyder på at det kan være nyttig å alliere seg med seriøse hodejegere som tiltrekker egnede kandidater – som ellers ikke ville søkt.

Se også: Dette bør arbeidsgivere kjenne til.