English Version

Prosessingeniør | Støp | Aluminum

Her får du vurdere og forbedre effektivitet og kvalitet i våre drifts- og støperiprosesser

Klikk over for mer om de varierte utfordringene i den attraktive stillingen

Du blir en nøkkelperson som får initiere og lede forbedringsprosjekter – og implementere fornuftige løsninger sammen med gode medspillere.

Dette er altså gode muligheter til å utvikle deg faglig og personlig i et dynamisk, internasjonalt og industrielt miljø sentralt på Østlandet.

Kontakt gjerne SelectionPartner for en hyggelig og fortrolig prat om mulighetene i akkurat denne stillingen

Store energimengder kreves når vi fyrer smelteovnene for å skape verdensledende produkter innen lettvekt, sikkerhet og kollisjonssikring av biler. Du får påvirke stillingen selv – og sammen skal vi finne optimale løsninger på aspekter knyttet til energi, bærekraft og strømlinjeformet produksjon.