Interkommunalt selskap inngår rekrutteringsavtale med SelectionPartner

Vi takker Avfall Sør for tilliten, der vi allerede er i gang med et godt samarbeid.

Klikk over for informasjon om lederstillingene.

Ønsket profesjonell og kompetent leverandør
Avfall Sør ønsket en samarbeidspartner for levering av rekrutteringsbistand primært til lederstillinger, samt noen stillinger med høye krav eller stor oppgavekompleksitet.

Det at rekrutteringstjenestene leveres med høy kompetanse, god kvalitet, gjennomføringsevne og kapasitet er også viktig.

Omdømme er viktig
Selskapet er også opptatt av at leverandøren er en profesjonell samarbeidspartner som ivaretar deres omdømme på en god måte.

Søkere skal ha en positiv opplevelse av Avfall Sør også om de ikke når opp i ansettelsesprosessen, herunder ivaretakelse av ny personvernlov.

Kompetanse og løsningsmodell

– Vi er spesielt fornøyde med at Avfall Sør vektla kjerneteamets kompetanse og et godt løsningsforslag, sier Frank Amundlien som er partner i SelectionPartner.