Energikonsern søker Manager for Hire

Fortum ønsker interimleder til stilling som Sales Manager, til permanent leder er på plass.

Ny og effektiv organisasjon

– Jeg trives meget godt, og gleder meg til å se økt fokus på kundetilfredshet og forretningsutvikling sier Frode Vågsvoll som er Head of Sales Energizing i Fortum.

Frode Vågsvoll (over) blir din nærmeste leder.

– Jeg liker at vi er i stadig utvikling og synes det er spennende å løse viktige utfordringer sammen med våre kunder, sier han.

Betydelige investeringer

– Interimlederen blir sentral i å legge til rette for framsynte og kundeorienterte salgsstrategier i NorgesEnergi. Vi legger store ressurser i dette for å sikre vår betydelige markedsposisjon og designe løsninger som skape optimale kundeopplevelser, fortsetter den engasjerte og erfarne lederen med.

Den permanente stillingen annonseres nå, hvorpå fast leder kan være på plass rundt årsskiftet:

– For å lede avdelingen og holde kontinuerlig fokus på salgsutviklingen, ønsker vi en interimleder i rollen til ny leder er på plass, sier Frode.

Aktiv tilrettelegger i godt miljø

Den nyopprettede og attraktive lederrollen får ansvar for et dyktig team som preges av høyt engasjement og godt samarbeid. Miljøet preges også av stor vilje til at alle lykkes og ledere som støtter og heier medarbeiderne frem.

– Interimlederen blir i hovedsak en tilrettelegger for den som blir fast ansatt i stillingen, sier Frode.

Kunder og forretning i fokus

Ansettelsene handler om at divisjon for nordisk salg nylig har gjennom ført en fremtidsorientert organisasjonsforbedring  som setter kunder og forretningsbehov enda tydeligere i fokus. Stillingene er dermed nyopprettede, noe som gir gode muligheter for å sette preg på innhold og resultater.

Derfor bør interimstillingen søkes

– Dette er spennende muligheter for å lede og utvikle salgsarbeidet for en av de største merkevarene i det norske strømmarkedet, avslutter Frode med.

Du blir en del av ledergruppen innen salg på nordisk nivå i Fortum, med gode muligheter til å prege salgsfokuset i den bærekraftige virksomheten NorgesEnergi.

Kontakt oss – eller søk rollen

Kontakt gjerne SelectionPartner for mer informasjon.