Brukervennlige systemer og tilpasset metodikk.

Vi viser ansvar for å redusere folketetthet og smitte. Derfor gjennomføres effektive og sikre intervjuer og møter – enten fysisk, eller via video.  

SelectionPartner har gode systemer. Via innebygd, digital og tilpasset metodikk gjennomføres rekrutteringsprosessene som planlagt.

Økt bruk av videomøter gjelder inntil videre for å redusere smitte og sikre optimal gjennomføring av rekrutteringsprosessene.

Nytt fra april er at vi også har implementert nye metoder for å intervjue flere kandidater og øke treffsikkerheten ytterligere

Informasjonen skyldes pandemi (Koronavirus/Coronavirus/Covid-19)
Siste oppdatering 12.07.2020
– Øverste illustrasjon: unsplash.com