Solid og samfunnsviktig konsern søker toppleder

Vi søker en relasjonell leder som setter kurs mot nye mål og fortsatt gode resultater, der hovedfokuset er å få flere folk i arbeid.

Sentralt i dette står strategisk kulturutvikling med vekt på kompetanse, nettverk og ansvarlig frihet.

Som administrerende direktør i morselskapet og styreleder i døtrene, så skal samarbeidsorientert virksomhetsutvikling vektlegges.

Målene handler om videreutvikling av arbeids- og inkluderingsarbeidet, videre satsing innen konkurranse- og arbeidsrettede tiltak, herunder våre velferdsteknologiske virksomheter i Norge og Danmark.

Den attraktive og utfordrende topplederrollen har strategisk lederansvar. Sammen med dyktige og engasjerte folk vil vi lede an mot ambisiøse mål.

Vi ønsker økt synlighet og posisjonering for å få flere i jobb og drive lønnsom velferdsteknologi.

Kontakt og søknad

Se gjerne mer informasjon eller kontakt hodejegerne i SelectionPartner for en hyggelig og fortrolig prat. Stillingen kan søkes via enkel prosedyre.

VI FÅR FOLK I JOBB