English in table and bottom.

Informasjonen i en rekrutteringsprosess kan være sensitiv og/eller irrelevant.

Derfor har vi laget en oversikt over hva som er hva.

Område Area Sensitiv/e Irrelevant
Ferdigheter/kompetanse Skills/competencies No No
Fødselsdato Date of birth No No
Generelle omdømmeforhold General reputational issues No No
Karakterer Grades No No
Lønn Salary No No
Oppsigelsestid Terms of notice No No
Personlige egenskaper Personal traits No No
Samtykke Consent No No
Sivil/familiær status Marital/family status No No
Testresultater Test results Yes No
Erfaring Experience No No
Kontaktdata Contact details No No
Motivasjon Motivation No No
Utdanning Education No No
Helse Health Yes Not always
Personnummer National ID number Yes Not always
Privat økonomi Private economy Yes Not always
Straffedommer/lovovertredelser Criminal convictions / offenses Yes Not always
Biometri med ID-formål Biometrics for ID purposes Yes Yes
Fagforeningsmedlemskap Union membership Yes Yes
Filosofisk overbevisning Philosophical beliefs Yes Yes
Genetiske opplysninger Genetics Yes Yes
Politisk oppfatning Political opinion Yes Yes
Rasemessig eller etnisk opprinnelse Racial or ethnic origin Yes Yes
Religion Religion Yes Yes
Seksuelle forhold/legning Sexual matters /orientation Yes Yes

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål/kommentarer, om oversikten inneholder feil/mangler eller du har behov for å sende oss sensitiv informasjon, noe som i så fall skjer kryptert.

Se også Datatilsynets sider for oppdatert oversikt.

English

The information in a recruitment process may be sensitive and / or irrelevant. The table above provides av overview.

Please make contact if you have any comments or questions – or want to provide sensitive informastion – or see more information, from SelectionPartner and The Norwegian Data Protection Authority (DPA).