Fortrolig informasjon fra oss skal behandles sikkert

Informasjon fra oss skal være riktig og sikker. Ved mistanke om noe annet, vennligst kontakt oss umiddelbart og slett/makuler informasjonen uten opphold, uten at den videresendes/-formidles, lagres eller kopieres.

Lenker og kryptering
Noen mail fra oss inneholder lenker. Disse er https-sikret og som regel passordbeskyttede. Slike mail er trygge, men havner noen ganger i mottakers spamfilter. Mailer fra SP som inneholder sensitiv informasjon sendes kryptert og/eller passordbeskyttet.

Vedlegg
Når det gjelder åpning av vedlegg, så oppfordrer vi til varsomhet. Er du i tvil, så kontakt oss for å sjekke at ting er i orden.

Les også: Slik leses kryptert mail på mobil.

Beskyttelse
Personlig og forretningsmessig informasjon fra SP skal i størst mulig grad være digital og beskyttet, helst med dobbel autentisering eller liknende. Slik informasjon skal i minst mulig grad deles og den må være effektivt slettbar.

Analog informasjon bør unngås. Slik informasjon bør ikke transporteres, skal låses inne ved lagring og snarest skannes eller makuleres.

Også vi opplever spam og forsøk på svindel. Derfor sperres enkelte kontakter. Om du ikke når gjennom, så kan sperring være årsaken. I så fall ønsker vi at du benytter denne lenken for å unngå misforståelser. Når vi ikke kan ta telefonen, så oppfordrer vi til å legge igjen melding om hva det gjelder. Siden ikke alle som ringer oss er seriøse, så garanteres det ikke at vi ringer til ubesvarte numre.

Stillingsannonser
Våre annonser finnes på trygge steder, men også på steder der vi ikke har publisert dem (uautorisert). SelectionPartner tar ikke ansvar for oppfølging av eller innhold i stillingsannonser på slike steder.

Annet
Informasjon til våre oppdragsgivere og leverandører behandles konfidensielt i tråd med regler, avtaler og informasjon om personvern.

Om det mottas mail fra post@selectionpartner.no, så oppfordres det til spesiell varsomhet med hensyn til lenker og vedlegg. Kandidater som svarer på mail fra rekrutteringssystemet Webcruiter kan regne med at det tar tid før mailen blir lest. Om det haster, så vennligst benytt følgende kontaktdata.

Ta gjerne kontakt eller se vår overordnede informasjonsklausul.

SP krever skriftlig forhåndstillatelse dersom mottatt informasjon, informasjon fra våre hjemmesider, annonser og/eller andre av våre kilder viderebrukes og/eller kopieres. SP påtar seg ikke ansvar for tap eller skade i forbindelse med uautorisert åpning eller bruk av informasjon fra oss.
Denne siden ble sist oppdatert 23.06.2020.