Fortrolig informasjon fra oss skal behandles sikkert

SelectionPartner (SP) vil at informasjon fra oss skal være riktig og sikker. Ved mistanke om noe annet, vennligst kontakt oss umiddelbart og slett/makuler informasjonen uten opphold, uten at den videresendes/-formidles, lagres eller kopieres.

Lenker og kryptering
Noen mail fra oss inneholder lenker. Disse er https-sikret, starter alltid med “https://selectionpartner.no/” og er som regel passordbeskyttede. Slike mail kan i blant gjenfinnes i mottakers spamfilter. Mailer fra SP som inneholder sensitiv informasjon sendes kryptert og/eller passordbeskyttet.

Vedlegg
Når det gjelder åpning av vedlegg, så oppfordrer vi til varsomhet. Er du i tvil, så kontakt oss for å sjekke at ting er i orden.

Les også: Slik leses kryptert mail på mobil.

Beskyttelse
Personlig og forretningsmessig informasjon fra SP skal i størst mulig grad være digital og beskyttet, helst med dobbel autentisering eller liknende. Slik informasjon skal i minst mulig grad deles og den må være effektivt slettbar.

Analog informasjon bør unngås. Slik informasjon bør ikke transporteres, skal låses inne ved lagring og snarest skannes eller makuleres.

Som andre aktører, så opplever vi spam og forsøk på svindel. Derfor sperres enkelte kontaktdata. Om du kontakter oss og ikke når gjennom, så kan det være årsaken. I så fall ønsker vi at du benytter denne lenken.

Stillingsannonser
Våre annonser finnes på trygge steder, men også på steder der vi ikke har publisert dem (uautorisert). SelectionPartner tar ikke ansvar for oppfølging av eller innhold i stillingsannonser på slike steder.

Annet
Informasjon til våre oppdragsgivere og leverandører behandles konfidensielt i tråd med regler, avtaler og informasjon om personvern.

Om det mottas mail fra post@selectionpartner.no, så oppfordres det til spesiell varsomhet med hensyn til lenker og vedlegg.

Ta gjerne kontakt eller se vår overordnede informasjonsklausul.

SP krever skriftlig forhåndstillatelse dersom mottatt informasjon, informasjon fra våre hjemmesider, annonser og/eller andre av våre kilder viderebrukes og/eller kopieres. SP påtar seg ikke ansvar for tap eller skade i forbindelse med uautorisert åpning eller bruk av informasjon fra oss.
Denne siden ble sist oppdatert 03.12.2019.