Sikker informasjonsbehandling

Ved mistanke om usikker informasjon, vennligst ta kontakt og slett/makuler informasjonen umiddelbart , uten at den åpnes eller videresendes/-formidles, lagres eller kopieres.

Søknader
Man bør søke via Webcruiter, som er vårt rekrutteringssystem Da gir vi minst to tilbakemeldinger du blir lettere kontaktet i forhold til andre stillinger, hvis du vil.

Alternativet er å søke via enkel metode, der man kan bruke egen CV eller LinkedIn. Spesielle regler gjelder for offentlige stillinger.

Mail og telefon
Mail fra oss kan inneholde lenker. Disse starter med ‘https://selectionpartner.no/’ og er sikre, men kan havne i mottakers spamfilter.

Uklare/ukjente vedlegg eller liknende bør ikke åpnes eller videresendes. Sjekk at mail kommer fra en av våre faste og reelle adresser.

En av våre verdier er tilgjengelighet. Samtidig, så ringer vi av sikkerhetsgrunner neppe tilbake til ubesvarte anrop.

Om det haster, så kontakt oss direkte.

Sensitiv informasjon
Vi sender sensitiv personinformasjon kryptert, via lukkede Teamsgrupper og/eller passordbeskyttet, med mindre oppdragsgiver/behandlingsansvarlig eller kandidat krever noe annet.

Sensitiv informasjon skal være godt beskyttet, slettbar og den skal deles i minimal grad.

Stillingsannonser
Våre stillinger finnes på trygge steder som egne sider og FINN Jobb, men kan også finnes der vi ikke har publisert dem. Verken vi eller våre oppdragsgivere tar ansvar for konsekvenser av stillingsannonser på uautoriserte steder.

Er du i tvil så finn stillingsannonnsen via våre sider og søk stillingen der.

Annet
Personlig informasjon til kandidater, oppdragsgivere og samarbeidspartnere behandles konfidensielt i tråd med regler, avtaler og informasjon om personvern.

Se også vår overordnede informasjonsklausul.

Oppgi aldri Bank ID, unntatt via Vitnemålsportalen.

SP krever skriftlig forhåndstillatelse dersom mottatt informasjon, informasjon fra våre hjemmesider, annonser og/eller andre av våre kilder viderebrukes og/eller kopieres. SP påtar seg ikke ansvar for noe tap eller skade i forbindelse med bruk av informasjon fra oss.
Denne siden ble sist oppdatert 29.05.2024