Fortrolig informasjon behandles sikkert

Informasjon fra oss skal være riktig og sikker. Ved mistanke om noe annet, vennligst kontakt oss umiddelbart og slett/makuler informasjonen uten opphold, uten at den videresendes/-formidles, lagres eller kopieres.

Mail og telefon
Noen mail fra oss inneholder lenker. Disse er https-sikret og som regel passordbeskyttede. Slike mail er trygge, men kan havne i mottakers spamfilter. Mail fra SP som inneholder sensitiv informasjon sendes kryptert og/eller passordbeskyttet.

Vi åpner normalt ikke uklare vedlegg på grunn av økt fare for svindel. Vi oppfordrer våre kontakter til det samme. Ved tvil så kontakt oss gjerne for å sjekke at ting er i orden.

Om det mottas mail fra post@selectionpartner.no, så oppfordres det til spesiell varsomhet med hensyn til lenker og vedlegg. Kandidater som svarer på mail fra rekrutteringssystemet Webcruiter kan regne med at det tar tid før mailen blir lest. Om det haster, så vennligst benytt følgende kontaktdata.

Selv om en av våre verdier er tilgjengelighet, kan vi ikke alltid svare telefoner. Vi ringer mer enn gjerne tilbake når personen har antydet hva det gjelder. Ytterligere, for å unngå  spam og svindel sperrer vi enkelte kontakter. Om du ikke når gjennom, så kan sperring være årsaken. I så fall ønsker vi at du benytter denne lenken for å unngå misforståelser.

– Se også: Slik leser du kryptert mail fra oss via telefon.

Sensitiv informasjon
Slik informasjon skal i størst mulig grad være digital og beskyttet, helst med dobbel autentisering, kryptering eller liknende. Den skal være slettbar og i minst mulig grad deles.

– Se også: Eksempler på sensitiv personinformasjon.

Analog informasjon bør unngås, og eventuelt transporteres i minst mulig grad, låses inne ved lagring og skannes/makuleres.

Stillingsannonser
Våre annonser finnes på trygge steder, men også på steder der vi ikke har publisert dem (uautorisert). SelectionPartner tar ikke ansvar for oppfølging av eller innhold i stillingsannonser på slike steder.

Annet
Informasjon til våre oppdragsgivere og leverandører behandles konfidensielt i tråd med regler, avtaler og informasjon om personvern.

Ta gjerne kontakt eller se vår overordnede informasjonsklausul.

SP krever skriftlig forhåndstillatelse dersom mottatt informasjon, informasjon fra våre hjemmesider, annonser og/eller andre av våre kilder viderebrukes og/eller kopieres. SP påtar seg ikke ansvar for tap eller skade i forbindelse med uautorisert åpning eller bruk av informasjon fra oss.
Denne siden ble sist oppdatert 10.02.2021.