Fortrolig informasjon fra oss skal behandles sikkert

Vi tilstreber at mail og annen informasjon er riktig, samt fri for virus og feil. Om det er grunn til å tro at man har mottatt uheldig eller feilaktig informasjon fra SelectionPartner (SP), ber vi om å bli kontaktet umiddelbart. I tillegg ber vi om at slik informasjon slettes/makuleres uten opphold, uten at den videresendes/-formidles, lagres eller kopieres.

Lenker og kryptering
Noen mail fra oss kan inneholde lenker. Disse er https-sikret og sensitive områder er passordbeskyttede. Slike mail kan i blant gjenfinnes i mottakers spamfilter. Mailer fra SP som inneholder sensitiv informasjon sendes kryptert.

Les også: Slik leses kryptert mail på mobil.

Beskyttelse
Personlig og forretningsmessig informasjon fra SP skal i størst mulig grad beskyttes, helst med dobbel autentisering eller liknende. Slik informasjon skal i minst mulig grad deles og den må være effektivt slettbar.

Skriftlig/analog informasjon bør unngås. Slik informasjon bør ikke transporteres, skal låses inne ved lagring og snarest skannes eller makuleres.

Annet
Informasjon til våre oppdragsgivere og leverandører behandles konfidensielt i tråd med regler, avtaler og informasjon om personvern.

Ta gjerne kontakt eller se vår overordnede informasjonsklausul.

SP krever skriftlig forhåndstillatelse dersom mottatt informasjon, informasjon fra våre hjemmesider, annonser og/eller andre av våre kilder viderebrukes og/eller kopieres. SP påtar seg ikke ansvar for tap eller skade i forbindelse med uautorisert åpning eller bruk av informasjon fra oss. Denne siden ble sist oppdatert 20.11.2018.