Sikker informasjonsbehandling

Ved mistanke om usikker informasjon, vennligst ta kontakt og slett/makuler informasjonen umiddelbart , uten at den åpnes eller videresendes/-formidles, lagres eller kopieres.

Søknader
Man bør søke via Webcruiter, som er vårt rekrutteringssystem Da får du minst to tilbakemeldinger på din søknad – og vi kan lettere kontakte deg i forhold til andre stillinger om du ønsker det.

Alternativet er å søke via enkel metode, der man kan bruke egen CV eller LinkedIn. Søknader via oppgitt adresse fra oss på format ‘********.selectionpartner.onmicrosoft.com@emea.teams.ms’ går til oss via Teams.

Mail og telefon
Mail fra oss kan inneholde lenker. Disse starter med ‘https://selectionpartner.no/’ og er sikre, men kan havne i mottakers spamfilter.
Mail til oss via Webcruiter blir lest etter en stund. Om det haster, så kontakt oss direkte.

Uklare/ukjente vedlegg bør ikke åpnes eller videresendes – og sjekk at mail kommer fra en av våre faste og reelle adresser.

En av våre verdier er tilgjengelighet. Av sikkerhetsgrunner, så ringer vi ofte ikke tilbake til ubesvarte anrop som er ukjente.  Om du ikke når oss via telefon, så send mail eller benytt denne lenken.

Sensitiv informasjon
Vi sender sensitiv personinformasjon kryptert, via lukkede Teamsgrupper og/eller passordbeskyttet, med mindre behandlingsansvarlig eller kandidat krever noe annet.

Sensitiv informasjon skal være godt beskyttet, slettbar og deles i minimal grad.

Stillingsannonser
Våre stillinger finnes på trygge steder som egne sider og FINN Jobb, men kan også finnes der vi ikke har publisert dem. Verken vi eller våre oppdragsgivere tar ansvar for konsekvenser av stillingsannonser på uautoriserte steder.

Annet
Personlig informasjon til kandidater, oppdragsgivere og samarbeidspartnere behandles konfidensielt i tråd med regler, avtaler og informasjon om personvern.

Se vår overordnede informasjonsklausul.

Oppgi aldri Bank ID, unntatt via Vitnemålsportalen.

SP krever skriftlig forhåndstillatelse dersom mottatt informasjon, informasjon fra våre hjemmesider, annonser og/eller andre av våre kilder viderebrukes og/eller kopieres. SP påtar seg ikke ansvar for noe tap eller skade i forbindelse med bruk av informasjon fra oss.
Denne siden ble sist oppdatert 03.01.2023