Sikker informasjonsbehandling

Ved mistanke om usikker informasjon, vennligst ta kontakt umiddelbart og slett/makuler informasjonen uten opphold, uten at den åpnes eller videresendes/-formidles, lagres eller kopieres. Oppgi aldri BankID.

Søknader
Vi anbefaler å søke via Webcruiter, som er vårt rekrutteringssystem Da er du sikret minst to tilbakemeldinger på din søknad – og vi kan lettere kontakte deg i forhold til andre stillinger.

Alternativet er å søke via enkel metode, der man kan bruke egen CV eller LinkedIn.

Mail og telefon
Mail fra oss kan inneholde lenker. Disse er sikre, men kan havne i mottakers spamfilter.
Mail til oss via Webcruiter kan ta tid før blir lest. Om det haster, så kontakt oss direkte.

Uklare/ukjente vedlegg bør ikke åpnes eller videresendes.

En av våre verdier er tilgjengelighet. Vi ringer gjerne ubesvarte anrop når det er antydet hva det gjelder. Om du ikke kan nå oss via telefon, så send mail eller benytt denne lenken.

Sensitiv informasjon
Vi sender sensitiv personinformasjon kryptert, via lukkede Teamsgrupper og/eller passordbeskyttet, med mindre behandlingsansvarlig eller kandidat krever noe annet.

Sensitiv informasjon skal være godt beskyttet, slettbar og deles i minimal grad.

Stillingsannonser
Våre stillinger finnes på trygge steder som egne sider og FINN Jobb, men kan også finnes der vi ikke har publisert dem. Verken vi eller våre oppdragsgivere tar ansvar for stillingsannonser på uautoriserte steder.

Annet
Personlig informasjon til kandidater, oppdragsgivere og samarbeidspartnere behandles konfidensielt i tråd med regler, avtaler og informasjon om personvern.

Se vår overordnede informasjonsklausul.

SP krever skriftlig forhåndstillatelse dersom mottatt informasjon, informasjon fra våre hjemmesider, annonser og/eller andre av våre kilder viderebrukes og/eller kopieres. SP påtar seg ikke ansvar for noe tap eller skade i forbindelse med bruk av informasjon fra oss.
Denne siden ble sist oppdatert 14.06.2022