English

Din personlige informasjon behandles sikkert

SelectionPartner (SP) forholder seg til gjeldende regler om personinformasjon.

Formålet med innhenting og behandling av personopplysninger er å søke felles interesser mellom kandidater og arbeidsgivere/oppdragsgivere. 

SP er databehandlere for våre oppdragsgivere, som er behandlingsansvarlige. Kontakt gjerne ansvarlig databehandler, som normalt er den i SP som står øverst i stillingsannonsen.

Om informasjon og grunnlag
Kandidatinformasjon skal være relevant og omhandler biografiske og kompetansemessige forhold. Kompetanse er knyttet til fag, personlighet, evner og motivasjon. Biografiske opplysninger handler typisk om geografi, omdømme, helse, sosiale forpliktelser og privat økonomi.

Behandlingsgrunnlaget er den rådgivende interesseavveiningen mellom kandidat og deres potensielle nye arbeidsgiver, samt videreutvikling av SP sin kunnskap om arbeidsmarkedet.

Før søknadsfrist kan man tilpasse egen CV og søknad i Webcruiter (WC), der kandidater selv bestemmer om deres profil gjelder for spesifikk(e) stilling(er) eller om vi også kan kontakte vedkommende i forhold til andre passende stillinger.

Opplysninger benyttes verken kommersielt eller på annen måte til annet enn beskrevet formål og grunnlag.

Sensitivitet
Når det gjelder sensitive personopplysninger, så kan det typisk omhandle hjemlede og relevante forhold knyttet til økonomi, helse- og/eller omdømme. Opplysninger knyttet til seksualitet, politikk, etnisitet, religion eller fagforeninger er også sensitive, men slik informasjon er på alle vis irrelevante for SP.

Personsensitive opplysninger kommuniseres primært via kryptert mail eller lukkede grupper.

Tredjeparter
Personopplysningene kan utleveres til vår avtalefestede oppdragsgiver. Vi og testleverandøren, SHL, har tilgang til testdata. Testinformasjonen kan profileres digitalt og manuelt for å produsere kompetanseprofiler i tråd med nevnte formål. Hvis personopplysninger utleveres av SP til land utenfor EU-/EØS-området eller en internasjonal organisasjon, vil det på forespørsel bli vist til og informert om beskyttelsestiltak for å sikre opplysningene. Se også klausul fra vår testleverandør, som ses før man svarer på test.

Sosiale medier og cookies benyttes
SelectionPartner benytter sosiale medier, der det henvises til utvidet informasjon.

En Cookie er en fil som opprettes når våre nettsider besøkes. Den inneholder anonym informasjon, som valg på våre sider og geografi. Vi benytter alment tilgjengelige web-analyseverktøy for å utvikle våre nettsider/tjenester og kommunikasjon.

Lagring, sletting, innsyn og klage
SP lagrer personopplysninger digitalt og passordbeskyttet. Informasjonen oppbevares så lenge det er relevant i forhold til formålet, mens søknader i vårt system, Webcruiter, slettes hver 12. måned. Den registrerte har rett til innsyn om seg selv, retting, sletting, trekking, dataportabilitet, behandlingsbegrensing/-motsetting av personopplysninger og eventuell klage til Datatilsynet i fall regelbrudd.

I tråd med Datatilsynets oppfordring, anbefales det å kontakte SP før eventuell klage sendes.

Vi forbeholder oss retten til å sperre informasjon fra og/eller slette informasjon om personer som opptrer klart useriøst.

Slik ber du om sletting av din aktive profil i vår CV-base.

Innhenting fra kandidat
Opplysninger innhentet fra kandidaten selv, skyldes ønske om og behov for saklig vurdering mot stillingen som skal besettes. Ingen har plikt til å oppgi opplysninger, men det kan bli mer krevende og usikkert å vurdere kandidater der informasjonen er mangelfull.

Idet en kandidat søker stilling via SP, så samtykker vedkommende til bruk av egne personopplysninger til den aktuelle stillingen, noe som bekreftes via svaret som kandidaten får umiddelbart etter å ha søkt.

SP har tilgang til og kan kontakte kandidater som selv har tilgjengeliggjort sin CV/profil offentlig (feks via LinkedIn) eller overfor SP – eller har samtykket til det på annen måte. Kontakten mellom partene handler om formålet, herunder stillings- og arbeidsmarkedsrelevant informasjon og undersøkelser.

Innhenting fra andre
Kandidater kan bare søke stilling og/eller sende informasjon om og på vegne av seg selv. Når opplysningene innhentes fra andre, som referansepersoner, så hentes personlig informasjon fra oppgitte referanser, som kan deles med oppdragsgiver om referenten har tillat det.

Det er kandidatens ansvar å oppgi riktige kontaktdata til seg selv og sine referansepersoner. Referansekontroll, strukturerte søk i åpne kilder, kontroll av vitnemål og eventuell privatøkonomisk kredittsjekk vil skje først etter samtykke fra kandidaten.

Annen stilling
Om personopplysninger behandles for en annen stilling enn først avtalt, så skjer det etter samtykke fra kandidaten. Da søkes samtykket enighet med kandidaten om hvilken del av tidligere informasjon som eventuelt kan gjenbrukes.

Offentlighet
I systemet Webcruiter er det alltid mulig å søke unntak fra offentlighet, noe som bare har betydning når den overordnede offentlighetsloven kommer til anvendelse. I slike (offentlige) tilfeller vil forholdet gå klart frem av stillingsannonsen. Det er behandlingsansvarlig som har ansvar for utvidet og offentlig søkerliste (som regel er våre oppdragsgivere private, og da blir selvsagt ikke opplysningene offentliggjort).

Denne siden ble sist oppdatert 09.05.2022
Se også overordnet informasjonsklausul.