Kvinner legger lista høyere for å søke ny jobb

Kompetanseutvikling, fleksibilitet og sosiale medier

Ferske tall viser at damer legger lista for å søke ny jobb høyere enn i fjor – og fremdeles høyere enn menn. Samtidig er kvinner like lette å invitere til jobb-samtale som sine mannlige kolleger.

Fremfor menn, så ønsker kvinner kompetanseutvikling og daglig fleksibilitet. De ønsker større frihet i forhold til sin jobb-ankomst, mens langhelger er mindre viktige for damene. De vil helst arbeide for positivt omtalte og miljøbevisste virksomheter med bærekraft. Kvinner er også mer opptatte av mangfold enn sine mannlige kolleger.

Mye oftere enn menn finner damene interessante stillinger via Facebook, mens kvinner bruker LinkedIn i mindre grad.

Totalt sett, så er nye utfordringer og arbeidsmiljøet viktigste triggere for begge kjønn. Kjønnsforskjellene er ikke veldig store, men størst når det gjelder behov for tryggere jobb (viktigst for menn – venstre under) og ønske om ny leder (viktigst for kvinner – høyre under):

Skalaforklaring: +/- 100 i viktighet tilsvarer ca +/-17 prosent, mens +/-100 i kjønnsforskjell tilsvarer +/-2.2 prosentpoeng

Når kvinner skal bytte jobb, ser de mer etter fleksibilitet og utvikling av egen kompetanse. De ser også på reiseveien som viktigere enn menn. I forhold til andre grupper, så bytter damer lettere jobb for å få ny leder.

I forhold til menn, så er damene mindre fokuserte på nye utfordringer, lønn og arbeidsgivers omdømme og mer opptatte av mangfold og bærekraft. Deres mannlige kolleger ser mer etter økt ansvar, bytter sjeldnere jobb for å få en ny leder. Mannfolk er også noe mindre opptatt av fleksibilitet i sine jobber.

Se mer: Dette bør arbeidsgivere vite

Daglig frihet sentralt for fleksibilitet

Det aller viktigste fleksibilitets-elementet for kvinner er daglig frihet når det gjelder jobb-ankomst, mens menn synes det er viktigst med varierte oppgaver på jobb.

Damer ønsker større muligheter til å legge ferieplaner, mens menn er noe mer fokuserte på langhelger.

Bærekraft og mangfold

Begge kjønn er temmelig enige om det viktigste omdømme-elementet,- nemlig at deres arbeidsgiver bør ha god økonomi.

Damer er klart mindre opptatt av at bedriften har kjente produkter. Kvinner er også mer fokuserte på mangfold og miljømessig bærekraft, som gjerne kan prege arbeidsgiverens omdømme.

Ulikt fokus på Facebook og LinkedIn

Kvinner finner stillinger via Facebook langt oftere enn menn, mens damene er mindre opptatte av LinkedIn.

Skalaforklaring: 100 i viktighet tilsvarer ca 46 prosent, mens 100 i kjønnsforskjell tilsvarer 8.4 prosentpoeng

Den viktigste stillings-kanalen for begge kjønn er FINN.no – og de er nokså enige i at papiraviser og fagtidsskrifter er mer uaktuelle i denne sammenhengen.

Kvinner oftere overkvalifiserte

Kvinner legger lista høyere for å søke ny jobb, og stadig høyere enn sine mannlige kolleger. Så mange som 26% av kvinnene vil fylle nesten alle (90-100%) jobbkrav for å søke en interessant stilling.

– Det er neppe nødvendig å dekke mer enn fire av fem krav for å søke ny jobb, sier Frank Amundlien i SelectionPartner.

Han mener tallene tyder på at de som legger lista aller høyest kan senke kravene. – Man kan gjerne søke ny stilling, selv om en ikke dekker nesten alt i stillingsannonsen, avslutter han med.

Se mer om overkvalifiserte søkere

Se grunnlaget for undersøkelsen.