ENGLISH INFO

Sivilingeniør Frank Amundlien (50) har ledererfaring og over 20 års erfaring innen rekruttering. Han har solid rekrutteringkompetanse og ble allerede i 2006 omtalt som en av landets beste hodejegere.

Som en av svært få i landet med personlige sertifiseringer fra DNV-GL, har han kompetanse på nasjonalt toppnivå.

I SelectionPartner er han deleier via Amundlien Holding AS, styreleder og partner med hovedfokus på rekruttering av ledere. Han holder i tillegg foredrag og er omtalt i media.

Kontaktdata

Svar på vanlige spørsmål

Kunder:

Kandidater:

Media:

FB_logo  LI_logo